Uvjeti korištenja

VAŽNA OBAVIJEST: OVAJ UGOVOR PODLEŽE OBVEZNU ARBITRAŽU I ODRICANJE OD RAZREDNIH PRAVA RAZREDA DETALJNO U ODJELJKU 11. MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE UGOVOR.

ConsenSys Software Inc. („ConsenSys,””mi,””nas,” ili “naše”) Je vodeća tvrtka za razvoj softvera za blockchain. Usredotočen na korištenje decentraliziranih tehnologija, poput Ethereuma, naš softver pokreće revoluciju u trgovini i financijama te pomaže u optimizaciji poslovnih procesa. ConsenSys domaćin je web mjestu domene najviše razine, www.consensys.net, koje pruža informacije o ConsenSysu i našoj ponudi, kao i poddomenama za naše proizvode (“Stranice”), Koji uključuju tekst, slike, audio, kôd i druge materijale ili informacije trećih strana. 

Ovi Uvjeti korištenja („Pojmovi,””Uvjeti korištenja” ili “Sporazum”) Sadrže odredbe i uvjete koji reguliraju vaš pristup i korištenje web mjesta i usluga (kako su definirane u nastavku) koje smo osigurali i predstavlja ugovor između nas i vas ili entiteta koji zastupate (“vas” ili “tvoj”). Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije korištenja web mjesta ili usluga. Korištenjem Web mjesta ili klikom na gumb ili potvrdni okvir za prihvaćanje ili prihvaćanje ovih Uvjeta tamo gdje je ta opcija dostupna ili popunjavanjem obrasca za narudžbu za Usluge ili, ako je ranije bilo, korištenjem Usluga ili njihovim pristupom na neki drugi način (“Datum stupanja na snagu”), Vi (1) prihvaćate i prihvaćate ove Uvjete i sve dodatne uvjete, pravila i uvjete sudjelovanja koje povremeno izdaje ConsenSys i (2) pristajete na prikupljanje, upotrebu, otkrivanje i rukovanje informacijama kako je opisano u naša pravila o privatnosti. Ako se ne slažete s Uvjetima, nećete imati pristup uslugama niti ih koristiti. 

Izjavljujete nam da zakonski možete sklapati ugovore. Ako sklapate ovaj ugovor za pravni subjekt, kao što je tvrtka u kojoj radite, izjavljujete nam da imate zakonsko ovlaštenje za obvezivanje tog entiteta. Molimo pogledajte odjeljak 16. za definicije pojedinih izraza s velikim slovima koji se koriste u ovom Ugovoru.

Uz to, predstavljate nam da vi i vaše financijske institucije ili bilo koja strana koja posjeduje ili kontrolira vas ili vaše financijske institucije nisu (1) podložne sankcijama ili su na bilo koji drugi način označene na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih strana, uključujući, ali ne i ograničeno na popise koje održavaju Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Vlada SAD-a (npr. Popis posebno određenih državljana i Popis utajivača stranih sankcija Ministarstva financija SAD-a i Entitetski popis Ministarstva trgovine SAD-a), Europska unija ili njegove države članice ili drugo primjenjivo vladino tijelo i (2) koje se ne nalaze u bilo kojoj zemlji na koju su Sjedinjene Države pod embargo izvršile robu ili su primijenile bilo kakve sankcije.

1. Usluge.

1.1 Općenito. Možete pristupiti i koristiti Usluge u skladu s ovim Ugovorom. Slažete se da ćete se pridržavati uvjeta ovog Ugovora i svih zakona, pravila i propisa koji se primjenjuju na vaše korištenje Ponuda usluga.

1.2 Ponude i pristup. ConsenSys nudi brojne proizvode (svaki od njih „Servis”) Pod robnom markom ConsenSys ili robnim markama u našem vlasništvu. Tu spadaju Codefi, PegaSys, Quorum, Infura, MetaMask i drugi. Uslugama se pristupa putem web stranice, osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno ili drugačije ponuđeno. Neke usluge mogu zahtijevati da otvorite račun, unesete valjani oblik plaćanja i odaberete plaćeni plan (“Plan”) Ili pokrenuti narudžbu za plan ili uslugu. 

1.3 Sadržaj treće strane. U određenim Uslugama, sadržaj treće strane možete koristiti na vašem izboru. Sadržaj treće strane uređen je ovim Ugovorom i, ako je primjenjivo, zasebni uvjeti koji prate takav sadržaj trećih strana, koji uvjeti i odredbe mogu uključivati ​​zasebne naknade i naknade.

1.4 Usluge trećih strana. Kada koristite naše Usluge, možda također koristite usluge jedne ili više trećih strana. Vaša upotreba ovih usluga trećih strana može podlijegati posebnim pravilima, uvjetima korištenja i naknadama tih trećih strana.

2. Promjene.

2.1 Uslugama. Povremeno možemo promijeniti ili ukinuti bilo koju ili sve Usluge ili promijeniti ili ukloniti funkcionalnost bilo koje ili svih Usluga. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvoj značajnoj promjeni ili ukidanju Usluga. Ako imate plan, bit ćete obaviješteni o svim značajnim promjenama Usluge najmanje 30 dana prije takve promjene. Za bilo koji prekid ili značajnu promjenu Usluge, uložit ćemo komercijalno razumne napore da nastavimo podržavati prethodnu verziju Usluge tri mjeseca nakon promjene ili ukidanja (osim ako bi to učinilo (a) pitanje sigurnosti ili intelektualnog vlasništva , (b) je ekonomski ili tehnički opterećujuće ili (c) bi uzrokovalo kršenje zakona ili zahtjeva državnih tijela).

2.2 Ovom sporazumu. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovog Ugovora (uključujući bilo koje Politike). Vaša je odgovornost povremeno provjeravati promjene ovog Ugovora. Vaša daljnja upotreba ili pristup Uslugama nakon objavljivanja bilo kakvih promjena ovog Ugovora predstavlja prihvaćanje tih promjena.

3. Vaše odgovornosti.

3.1 Vaši računi. Osim u onoj mjeri koja je uzrokovana našim kršenjem ovog Ugovora, (a) vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim računom, bez obzira na to jeste li odobrene od vas ili ste ih poduzeli vi, vaši zaposlenici ili treća strana (uključujući vašu ugovaratelji, agenti ili krajnji korisnici) i (b) mi i naša povezana društva nismo odgovorni za neovlašteni pristup vašem računu.


3.2 Vaša upotreba. Pobrinut ćete se da Vaša upotreba usluga ne krši niti jedan mjerodavni zakon. Sami ste odgovorni za svoje korištenje usluga. 

3.3 Vaša sigurnost i sigurnosna kopija. Odgovorni ste za pravilno konfiguriranje i korištenje Usluga i poduzimanje odgovarajućih mjera kako biste osigurali, zaštitili i sigurnosno kopirali svoje račune i svoj sadržaj na način koji će pružiti odgovarajuću sigurnost i zaštitu, što može uključivati ​​upotrebu šifriranja.

3.4 Vjerodajnice za prijavu i ključevi računa. U onoj mjeri u kojoj vam pružamo vjerodajnice za prijavu i API provjeru autentičnosti generirane od strane Usluga, takve vjerodajnice za prijavu i API provjera autentičnosti služe samo za vašu internu upotrebu i nećete ih prodavati, prenositi ili podlicencirati bilo kojem drugom entitetu ili osobi, osim što svoj privatni ključ možete otkriti svojim agentima i kooperantima koji obavljaju posao u vaše ime.

4. Naknade i plaćanje.

4.1 Javno dostupne usluge. Neke usluge, uključujući plaćene usluge do određenog praga korištenja, mogu se ponuditi javnosti i licencirati na temelju naknade bez naknade. 

4.2 Naknade za uslugu. Ako nije drugačije naznačeno u obrascu za narudžbu za Usluge, u mjeri u kojoj Usluga naplaćuje naknade, mi obračunavamo i obračunavamo naknade i naknade mjesečno u skladu s vašim Planom ili kako je drugačije oglašeno i naplaćeno na Usluzi (“Naknade za upotrebu”). Naknade za upotrebu naplaćuju se istodobno s vašim korištenjem Usluga. Za Usluge prema Planu, prvog dana svakog obračunskog razdoblja, platit ćete nam odgovarajuće naknade (“Osnovne naknade“) I svi primjenjivi porezi na temelju Usluga u planu koji ste odabrali (” “Odabrani plan”). Uz to, možemo vam, za pojedine Usluge kako je definirano u vašoj narudžbi, izdati račun za sve troškove iznad važećeg praga za vaš odabrani plan (“Primjenjivi prag“) Na temelju vašeg korištenja Usluga tijekom prethodnog obračunskog razdoblja (“Prekomjerne naknade“I, zajedno s osnovnim naknadama,”Naknade”) Jer su te Naknadne naknade definirane u vašem Planu. Ako napravite bilo kakve druge promjene na Uslugama tijekom razdoblja naplate (npr. Nadogradnju ili poništavanje odabranog plana), primijenit ćemo sve dodatne troškove ili kredite na sljedeće razdoblje naplate. Možda ćemo vam češće naplaćivati ​​naplaćene naknade ako sumnjamo da je vaš račun prijevaran ili postoji rizik od neplaćanja. Platit ćete nam Naknade za korištenje Ponuda usluga u američkim dolarima, osim ako se pismeno ne dogovori drugačije. Svi iznosi koje trebate platiti prema ovom Ugovoru bit će nam plaćeni bez odbijanja ili protutužbe i bez ikakvog odbitka ili zadržavanja. Naknade i naknade za bilo koju novu Uslugu ili novu značajku Usluge bit će na snazi ​​kada vam priopćimo ažurirane naknade i naknade, osim ako u obavijesti izričito ne navedemo drugačije. Možemo povećati ili dodati nove naknade i naknade za bilo koje postojeće Usluge koje upotrebljavate davanjem prethodne obavijesti najmanje 30 dana unaprijed. Možemo odlučiti da vam naplaćujemo kamate po stopi od 1,5% mjesečno (ili najvišu stopu dopuštenu zakonom, ako je niža) na sve zakašnjele uplate.

4.3 Porezi. Svaka će stranka biti odgovorna, kako nalaže mjerodavni zakon, za utvrđivanje i plaćanje svih poreza i drugih državnih naknada i naknada (i bilo kakvih penala, kamata i drugih dodataka) koji se toj stranci nameću u vezi s transakcijama ili u vezi s njima. plaćanja prema ovom Ugovoru. Sve naknade koje plaćate su ekskluzivni porezi, ako nije drugačije naznačeno. Pridržavamo pravo zadržavanja poreza prema potrebi.

5. Privremena obustava; Ograničavanje zahtjeva za API.

5.1 Općenito. Možemo suspendirati vaše pravo na pristup ili upotrebu bilo kojeg dijela ili svih usluga odmah nakon što vas obavijestimo ako utvrdimo:

(a) vaša upotreba Usluga (i) predstavlja sigurnosni rizik za Usluge ili bilo koju treću stranu, (ii) može negativno utjecati na naše sustave, Usluge ili sustave bilo kojeg drugog korisnika, (iii) može nas podvrgnuti, naše pridružena društva ili bilo koja treća strana odgovornosti, ili (iv) mogu biti prijevarni;

(b) vi ili bilo koji krajnji korisnik kršite ovaj ugovor;

(c) kršite svoje obveze plaćanja prema odjeljku 4. i takvo kršenje traje 30 dana ili duže; ili

(d) za subjekte ste prestali poslovati uobičajenim tijekom, izvršili ste ustupanje u korist vjerovnika ili slično raspolaganje vašom imovinom ili ste postali predmetom bankrota, reorganizacije, likvidacije, raspuštanja ili sličnog postupka.

5.2 Učinak suspenzije. Ako suspendiramo vaše pravo na pristup ili upotrebu bilo kojeg dijela ili svih Usluga:

(a) ostajete odgovorni za sve naknade i naknade nastale tijekom razdoblja suspenzije; i

(b) nećete imati pravo na bilo koji bonus za uslugu ni za jedno razdoblje suspenzije.

5.3 Ograničavanje zahtjeva za API. Ako je primjenjivo na određenu Uslugu, zadržavamo isključivu diskreciju da ograničimo vašu upotrebu Usluga (uključujući, bez ograničenja, ograničavanjem broja zahtjeva za API koje možete poslati („Zahtjevi za API”)) U bilo kojem trenutku ako vaša upotreba Usluga prelazi primjenjivi prag za vaš odabrani plan usluge.

6. Pojam; Raskid.

6.1 Pojam Rok trajanja ovog Ugovora započinje s datumom stupanja na snagu i ostat će na snazi ​​sve dok se ne okonča prema ovom odjeljku 6. Svaka obavijest o raskidu ovog sporazuma od strane bilo koje druge ugovorne strane mora sadržavati datum raskida koji je u skladu s otkaznim rokovima u odjeljku 6.2..

6.2 Raskid.

(a) Raskid radi praktičnosti. Ovaj Ugovor možete raskinuti iz bilo kojeg razloga tako što ćete u slučaju da Plan ne zahtijeva Račun prestati koristiti uslugu. U slučaju plaćenog plana ili planova koji zahtijevaju račun, samo u skladu s vašom narudžbom. U slučaju da Plan ne zahtijeva Račun, možemo raskinuti ovaj Ugovor iz bilo kojeg razloga davanjem najmanje 30 dana pismene obavijesti. U slučaju da plaćeni planovi ili planovi zahtijevaju račun, možemo raskinuti samo u skladu s vašom narudžbom.

(b) Raskid razloga.

(i) Svaka strana. Svaka stranka može raskinuti ovaj Ugovor iz razloga ako druga strana materijalno krši ovaj Ugovor, a materijalno kršenje ostaje neizliječeno tijekom 30 dana od primitka obavijesti od strane druge strane. 

(ii) Mi. Također možemo raskinuti ovaj Ugovor odmah nakon što vas obavijestimo (A) iz razloga ako imamo pravo suspendirati prema odjeljku 5, (B) ako naš odnos s trećim partnerom koji pruža softver ili drugu tehnologiju koristimo za pružanje Usluge istječu, ukidaju ili od nas zahtijevaju da promijenimo način na koji pružamo softver ili drugu tehnologiju kao dio Usluga ili (C) u skladu sa zakonom ili zahtjevima vladinih tijela.

6.3 Učinak raskida. Na datum raskida:

(i) sva vaša prava iz ovog sporazuma odmah prestaju;

(ii) svaka stranka ostaje odgovorna za sve naknade i troškove nastale do datuma raskida i odgovorna je za sve naknade i troškove nastale tijekom razdoblja nakon raskida;

(iii) Odjeljci 3, 4, 6.3, 7 (osim licence koja vam je dodijeljena u odjeljku 7.2), 8, 9, 10, 11 i 14 i dalje će se primjenjivati ​​u skladu s njihovim uvjetima.

Za bilo kakvu upotrebu Usluga nakon datuma raskida, ponovno će se primijeniti uvjeti ovog Ugovora i, ako se vaša upotreba odnosi na plaćeni plan, platit ćete odgovarajuće naknade po stopama prema odjeljku 4..

7. Vlasnička prava.

7.1 Vaš sadržaj. Ovisno o Usluzi, možete podijeliti Sadržaj s nama. Osim kako je predviđeno u ovom odjeljku 7, od vas (ili vaših davatelja licence) ne dobivamo nikakva prava prema ovom ugovoru na vaš sadržaj. Pristajete na našu upotrebu vašeg Sadržaja za pružanje usluga vama.

7.2 Licenca za pružanje usluga. Mi ili naši davatelji licenci posjedujemo sva prava, vlasništvo i interese u vezi sa Uslugama i svim povezanim tehnologijama i pravima intelektualnog vlasništva. U skladu s uvjetima ovog Ugovora, dodjeljujemo vam ograničenu, opozivu, neekskluzivnu, nelicencibilnu i neprenosivu licencu za sljedeće: (a) pristup uslugama i njihovo korištenje isključivo u skladu s ovim Ugovorom; i (b) kopirati i koristiti naš Sadržaj isključivo u vezi s vašim dopuštenim korištenjem Usluga. Osim kako je predviđeno u ovom odjeljku 7.2, ne dobivate nikakva prava prema ovom Ugovoru od nas, naših podružnica ili naših davatelja licence na Ponude usluga, uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva. Neki od našeg Sadržaja i Sadržaja trećih strana mogu vam se pružiti pod zasebnom licencom, poput licence Apache, verzije 2.0 ili druge licence otvorenog koda. U slučaju sukoba između ovog Ugovora i bilo koje zasebne licence, zasebna licenca će imati prednost nad našim Sadržajem ili Sadržajem treće strane koji je predmet takve zasebne licence.

7.3 Ograničenja licence. Ni vi ni bilo koji krajnji korisnik nećete koristiti Usluge na bilo koji način ili u bilo koju drugu svrhu osim one koja je izričito dopuštena ovim Ugovorom. Osim ako nije izričito ovlašteno, ni vi ni bilo koji krajnji korisnik nećete niti ćete pokušati (a) modificirati, distribuirati, mijenjati, mijenjati, popravljati ili na drugi način stvarati izvedena djela bilo kojeg Sadržaja uključenog u Usluge (osim u onoj mjeri u kojoj je Sadržaj uključen u Uslugama pružate pod posebnom licencom koja izričito dopušta stvaranje izvedenih djela), (b) izvrši reverzni inženjering, rastavljanje ili dekompilaciju Usluga ili primjenu bilo kojeg drugog postupka ili postupka za izvođenje izvornog koda bilo kojeg softvera uključenog u Usluge (osim u mjeri u kojoj mjerodavni zakon ne dopušta ovo ograničenje), (c) pristupiti uslugama ili ih koristiti na način namijenjen izbjegavanju nastanka naknada ili prekoračenju ograničenja ili kvota korištenja, (d) korištenju tehnika struganja za miniranje ili na drugi način strugati podatke, osim ako to dopušta Plan, ili (e) preprodavati ili podlicencirati Usluge, osim ako je pismeno dogovoreno drugačije. Naše oznake nećete koristiti ako ne dobijete našu prethodnu pisanu suglasnost. Nećete lažno predstavljati ili uljepšavati odnos između nas i vas (uključujući izražavanjem ili impliciranjem da podržavamo, sponzoriramo, podržavamo ili doprinosimo vama ili vašim poslovnim naporima). Nećete podrazumijevati bilo kakav odnos ili povezanost između nas i vas, osim ako to izričito dopušta ovaj Ugovor.

7.4 Prijedlozi. Ako pružite bilo koji Prijedlog nama ili našim podružnicama, mi i naše podružnice imat ćemo pravo koristiti Prijedloge bez ograničenja. Ovime nam neopozivo dodjeljujete sva prava, naslov i interes za Prijedloge i pristajete na pružanje bilo koje pomoći koja nam je potrebna za dokumentiranje, usavršavanje i održavanje naših prava na Prijedloge..

7.5 Korisnici američke vlade. Ako ste krajnji korisnik vlade SAD-a, licenciramo vam Usluge kao „komercijalnu stavku“ kako je taj pojam definiran u američkom Kodeksu saveznih propisa (vidi 48 CFR § 2.101) i prava koja vam dodjeljujemo na Usluge su jednaka pravima koja dodijeljujemo svima ostalima prema ovim Uvjetima korištenja.

8. Naknada štete.

8.1 Općenito. 

(a) Branit ćete, obeštetiti i držati bezazlenim nas, naše podružnice i davatelje licenci i svakog od njihovih zaposlenika, službenika, direktora i predstavnika od i protiv bilo kojih gubitaka koji proizlaze ili se odnose na bilo koji zahtjev koji se odnosi na: (a) kršenje ovog Ugovora ili kršenje mjerodavnog zakona od strane vas; i (b) spor između vas i bilo kojeg vašeg kupca ili korisnika. Nadoknadit ćete nam razumne odvjetničke troškove i troškove povezane sa zahtjevima opisanim u gore (a) i (b).

(b) Branit ćemo, obeštetiti i držati bezopasnim vas i vaše zaposlenike, službenike, direktore i predstavnike od i protiv bilo kakvih gubitaka koji proizlaze ili se odnose na bilo koji zahtjev koji se odnosi na našu materijalnu i namjernu povredu ovog Ugovora. Nadoknadit ćemo vam razumne odvjetničke troškove i troškove povezane sa zahtjevima opisanim u ovom stavku.

8.2 Intelektualno vlasništvo.

(a) U skladu s ograničenjima iz ovog odjeljka 8., branit ćete ConsenSys, njegove podružnice i njihove zaposlenike, službenike i direktore od bilo koje treće strane koja tvrdi da bilo koji vaš sadržaj krši ili prisvaja prava intelektualnog vlasništva te treće strane , te će platiti iznos bilo koje nepovoljne pravomoćne presude ili nagodbe.

(b) Podložno ograničenjima iz ovog odjeljka 8., branit ćemo vas i vaše zaposlenike, službenike i direktore od bilo kojeg zahtjeva treće strane u kojem se navodi da Usluge krše ili prisvajaju prava intelektualnog vlasništva te treće strane te ćemo platiti iznos od bilo koja nepovoljna pravomoćna presuda ili nagodba.

(c) Nijedna strana neće imati obveze ili odgovornosti prema ovom odjeljku 8.2 koje proizlaze iz kršenja vaših kombinacija Usluga s bilo kojim drugim proizvodom, uslugom, softverom, podacima, sadržajem ili metodom. Uz to, nećemo imati obveze ili odgovornosti koje proizlaze iz vašeg korištenja Usluga nakon što smo vas obavijestili da prestajete s takvom upotrebom. Lijekovi predviđeni u ovom odjeljku 8.2 jedini su i isključivi lijekovi za bilo kakve tužbe trećih strana zbog kršenja ili pronevjere prava intelektualnog vlasništva od strane Usluga ili vašeg Sadržaja.

8.3 Proces. Strana se ni u kojem slučaju neće složiti s bilo kojom nagodbom bilo kojeg zahtjeva koji uključuje bilo kakvu obvezu, osim plaćanja novca, bez pismenog pristanka druge strane.

9. Izjave o odricanju odgovornosti; Rizik.

9.1 ODRICANJE ODGOVORNOSTI. PONUDA USLUGA POSTAVLJA SE “KAKVA JE.” OSIM ZAKONSKO ZABRANJENE ORGANIZACIJE ALI DO OBIMA BILO KAKO SE PRIMJENJUJU STATUTARSKA PRAVA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI, OGRANIČITI ILI ODPOVEDITI, MI IN NAŠI PRIDRUŽENI I LICENCORI (A) NEMAMO NITI PREDSTAVNIŠTVA ALI WARANTARIES U protivnom, u vezi s ponudom usluga ili sadržajem treće strane i (B) odricanje svih jamstava, uključujući bilo kakva implicirana ili izričita jamstva (I) za trgovinsku, zadovoljavajuću kvalitetu, pogodnost za posebni interes, II) IZBIJANJE BILO KOJEG TEČAJA DILJANJA ILI KORIŠTENJA TRGOVINE, (III) DA ĆE PONUDA USLUGA ILI SADRŽAJ TREĆIH STRANA BITI NE PREKIDANA, BESPLATNA GREŠKA ILI BESPLATNA ŠTETNA KOMPONENTA I (IV) DA ĆE BITI SADRŽAJ BITI SIGURAN ILI NE Inače IZGUBLJENO ILI IZMJENJENO.

9.2 RIZICI. NAŠE SE USLUGE OSLONAJU NA NASTAJUĆE TEHNOLOGIJE, KAO ETEREUM. NEKE USLUGE PREDMETU POVEĆANOG RIZIKA KROZ VAŠU POTENCIJALNU ZLOUPOTREBU TAKVIH KAO ŠTO JAVNA / PRIVATNA KLJUČNA KRIPTOGRAFIJA. KORIŠTENJEM USLUGA KOJE EKSPLICITNO PRIZNAJETE I PRIHVATITE OVE POVEĆANE RIZIKE.

10. Ograničenja odgovornosti.

10.1 Ograničenje odgovornosti. OSIM IZJAVE POTRAŽIVANJA U VEZI S KRŠENJEM NAŠIH VLASNIČKIH PRAVA KAKO SE UPRAVLJA ODJELJKOM 7 I POTRAŽIVANJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA KAO KOJIMA SE UPRAVLJA ODJELJAK 8, NIKADA NEĆE PREPORUČITI AGREGATNU ODGOVORNOST SVAKE STRANE AGOTISELA OVAJ UGOVOR NADVIŠIO JE UKUPNI IZNOS KOJI STE OVDJE PLATILI ZA USLUGE KOJE SE POVEĆUJU OD ODGOVORNOSTI U DVANAEST MJESECA PRETHODNO PRVOM NESREĆI ILI AKO NIJE PLAĆANA NAKNADA, 25.000 USD. NAPREDNO OGRANIČENJE PRIMJENJIT ĆE SE BILO DA JE AKCIJA U UGOVORU ILI NEDOČINSTVU I BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, ALI NEĆE OGRANIČITI VAŠE OBAVEZE PLAĆANJA U skladu s Odjeljkom 4. 

10.2 Izuzimanje posljedičnih i s tim povezanih šteta. NITI U KOJOJ STRANI ILI NJENE POVEZANE NEĆE IMATI NIKAKVE ODGOVORNOSTI IZ TEGA DOGOVORA ILI VEZE S NJIMA IZGUBLJENIM DOBITKOM, PRIHODKIMA, DOBROM VOLJOM ILI POSREDNIM, POSEBNIM, SLUČAJNIM, POSLJEDNIČKIM, POKRIVANJEM, POSLOVNIM PREKIDOM U UGOVORU ILI TORTU I BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, ČAK I DA JE STRANKA ILI NJENI PRIDRUŽENI SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI AKO LIJEK PRAVNIH LIJEKOVA STRANE ILI NJEGOVIH PROPUSTA NE PROPUSTI. NAPREDNO ODRICANJE ODGOVORNOSTI NEĆE SE ODNOSITI U MJERI ZABRANJENOJ ZAKONOM.

11. Obvezujuće izuzeće od arbitraže i kolektivne tužbe.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ ODJELJAK – MOŽE ZNAČAJNO UTJECATI NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI VAŠE PRAVO DA PODNESE TUŽBU NA SUD.

11.1 Obvezujuća arbitraža. Bilo koji spor, zahtjev ili kontroverza („Zahtjev“) Koji se na bilo koji način odnose na ovaj Ugovor, Web mjesto ili vašu upotrebu Usluga bit će riješeni obvezujućom arbitražom kako je predviđeno u ovom odjeljku 11., a ne na sudu, osim što možete podnijeti zahtjev na sudu za male sporove ako vaše tužbe kvalificirati.

11.1.1 Ako se nalazite u Sjedinjenim Državama: Ovaj sporazum i bilo koji spor ili potraživanje (uključujući izvanugovorne sporove ili potraživanja) koji proizlaze iz ili su u vezi s njim ili njegovim predmetom ili formacijom uređivat će se i tumačiti u skladu s sa zakonima države New York. Na ovaj se Sporazum primjenjuju Savezni zakon o arbitraži i savezni zakon o arbitraži. U arbitraži nema suca ili porote, a revizija arbitražne presude od strane suda je ograničena. Međutim, arbitar može na pojedinačnoj osnovi dosuditi iste odštete i olakšice kao i sud (uključujući pravnu i izjavnu ili zakonsku odštetu) i mora slijediti uvjete ovog Sporazuma kao i sud. Arbitraža će se provesti u skladu s ubrzanim postupcima utvrđenim u JAMS-ovim sveobuhvatnim pravilima i postupcima arbitraže („Pravila”) Jer ta pravila postoje na dan stupanja na snagu ovog sporazuma, uključujući pravila 16.1 i 16.2 tih pravila. Odluka arbitra bit će konačna, obvezujuća i na nju se neće moći uložiti žalba. Presuda o presudi može se donijeti i izvršiti na bilo kojem nadležnom sudu. Nijedna stranka neće tužiti drugu stranu osim kako je ovdje predviđeno ili radi izvršenja ove klauzule ili arbitražne odluke; bilo koja takva tužba može se podnijeti samo pred saveznim okružnim sudom ili sudom države New York koji se nalazi u okrugu New York u državi New York. Arbitar, a ne bilo koji savezni, državni ili lokalni sud, imat će isključivo ovlaštenje za rješavanje bilo kojeg spora koji se odnosi na tumačenje, primjenjivost, nesavjesnost, arbitrabilnost, izvršnost ili formiranje ovog sporazuma, uključujući bilo koju tvrdnju da su svi ili bilo koji dio Ugovor je ništavan ili nevažeći. Ako se iz bilo kojeg razloga zahtjev nastavi na sudu, a ne na arbitraži, mi i vi se odričemo bilo kakvog prava na suđenje porote. Bez obzira na prethodno navedeno, i mi i oboje se slažemo da vi ili mi možemo pokrenuti tužbu na sudu kako bismo naložili kršenje prava ili drugu zlouporabu prava intelektualnog vlasništva. 

11.1.2 Ako se nalazite u Ujedinjenom Kraljevstvu: Ovaj sporazum i bilo koji spor ili potraživanje (uključujući izvanugovorne sporove ili potraživanja) koji proizlaze iz ili su u vezi s njim ili njegovim predmetom ili formacijom uređivat će se i tumačiti u skladu s sa zakonom Engleske i Walesa. Svi sporovi, zahtjevi ili kontroverze koji se na bilo koji način odnose na ovaj Ugovor, Usluge, vaše korištenje Usluga ili bilo koji proizvod ili uslugu koji smo licencirali ili distribuirali, bit će riješeni obvezujućom arbitražom kako je predviđeno u ovoj klauzuli. Prije započinjanja bilo kakvog formalnog arbitražnog postupka, stranke će prvo tražiti rješavanje bilo kojeg zahtjeva medijacijom u skladu s LCIA pravilima o posredovanju, za koja se smatra da su referencama uvrštene u ovu klauzulu. Ako se spor ne riješi posredovanjem u roku od 14 dana od početka posredovanja ili tijekom daljnjeg razdoblja o kojem će se stranke pismeno dogovoriti, spor će se uputiti i konačno razriješiti arbitražom prema pravilima LCIA-e, za koja se smatra da biti uključeni referencom u ovu klauzulu. Jezik koji će se koristiti u posredovanju i arbitraži bit će engleski. Sjedište ili pravno mjesto arbitraže bit će London.

11.1.3 Ako se nalazite na bilo kojem teritoriju koji nije posebno nabrojan u odjeljcima 11.1.1 ili 11.1.2, možete odabrati da se za vas odnosi bilo koji od odjeljaka 11.1.1 ili 11.1.2, u suprotnom ovaj sporazum i bilo koji spor ili potraživanje (uključujući izvanugovorne sporove ili potraživanja) koje proizlaze iz ili su u vezi s tim predmetom ili njegovim predmetom ili formacijom uređivat će se i tumačiti u skladu s irskim pravom. Bilo koji spor, zahtjev ili kontroverza koji se na bilo koji način odnose na ovaj Ugovor, Usluge, vaše korištenje Usluga ili bilo koji proizvod ili uslugu koji imamo licencu ili distribuciju, bit će riješeni obvezujućom arbitražom kako je predviđeno u ovoj klauzuli. Prije započinjanja bilo kakvog formalnog arbitražnog postupka, stranke će prvo tražiti rješavanje bilo kojeg zahtjeva medijacijom u skladu s LCIA pravilima o posredovanju, za koja se smatra da su referencama uvrštene u ovu klauzulu. Ako se spor ne riješi posredovanjem u roku od 14 dana od početka posredovanja ili tijekom daljnjeg razdoblja o kojem će se stranke pismeno dogovoriti, spor će se uputiti i konačno razriješiti arbitražom prema pravilima LCIA-e, za koja se smatra da biti uključeni referencom u ovu klauzulu. Jezik koji će se koristiti u posredovanju i arbitraži bit će engleski. Sjedište ili pravno mjesto arbitraže bit će Dublin, Irska.

11.2 Odricanje od razredne akcije. TI I MI SMO SE DOGOVORILI DA SVAKO MOŽE IZNOSITI POTRAŽIVANJA PROTIV DRUGIH SAMO NA POJEDINAČNOJ OSNOVI, A NE KAO ISTOČNIKA ILI ČLANA RAZREDA U BILO KOJEM NAMIJENJENOM RAZREDU ILI ZASTUPNIKU. TI I MI SE IZRIČITO ODRICAMO BILO KOJEG PRAVA DA PODNESE RAZREDNU AKCIJU ILI TRAŽITE RELJEF NA OSNOVI RAZREDA. Ako se i vi i mi ne dogovorimo, nijedan arbitar ili sudac ne može objediniti više zahtjeva jedne osobe ili na bilo koji drugi način predsjedati bilo kojim oblikom postupka zastupnika ili razreda. Arbitar može dodijeliti sudsku zabranu samo u korist pojedine stranke koja traži pravnu pomoć i samo u mjeri potrebnoj za pružanje olakšica zajamčenih pojedinačnim zahtjevom te stranke. Ako sud odluči da mjerodavno pravo sprječava provedbu bilo kojeg od ograničenja iz ovog stavka u vezi s određenim zahtjevom za olakšanje, tada se taj zahtjev (i samo taj zahtjev) mora razdvojiti od arbitraže i može se iznijeti na sud. Ako bilo koji sud ili arbitar utvrdi da je odricanje od skupne tužbe iz ovog stavka ništetno ili neprovedivo iz bilo kojeg razloga ili da arbitraža može trajati na osnovi klase, tada će se gore navedena odredba o arbitraži smatrati ništavnom i nevažećom u cijelosti a stranke će se smatrati da se nisu složile arbitrirati u sporovima.

11.3 30-dnevno pravo na odjavu. Imate pravo odustati i nećete biti vezani za gore navedene odredbe o arbitraži i odricanju od skupne tužbe slanjem pismene obavijesti o svojoj odluci o odjavi na sljedeću adresu: e-poštom na [e-pošta zaštićena] s naslovom PRAVNI IZBOR. Obavijest se mora poslati u roku od 30 dana od vaše prve upotrebe Usluga, inače ćete biti dužni arbitrirati u sporovima u skladu s uvjetima tih stavaka. Ako se odjavite iz ovih arbitražnih odredbi, one nas također neće obvezivati.

12. Razno.

12.1 Dodjela. Nećete dodijeliti ili na neki drugi način prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koje svoje pravo i obveze iz ovog Ugovora, bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Svako dodjeljivanje ili prijenos koji krši ovaj odjeljak 12.1 bit će nevažeći. Ovaj Ugovor možemo dodijeliti bez vašeg pristanka (a) u vezi sa spajanjem, stjecanjem ili prodajom cjelokupne ili gotovo cijele naše imovine, ili (b) bilo kojem pridruženom društvu ili u sklopu reorganizacije poduzeća; i na snazi ​​nakon takvog dodjeljivanja, primatelj se smatra zamijenjenim za nas kao stranku ovog Ugovora i u potpunosti smo oslobođeni svih svojih obveza i dužnosti koje moramo izvršavati prema ovom Ugovoru. Podložno prethodnom, ovaj Ugovor bit će obvezujući i osiguran u korist stranaka i njihovih dopuštenih sljednika i ustupača.

12.2 Cjelokupni sporazum i izmjene. Ovaj Ugovor uključuje Politike referencom i cjelokupni je sporazum između vas i nas u vezi s predmetom ovog Ugovora. Ako su uvjeti ovog dokumenta u suprotnosti s uvjetima sadržanim u bilo kojoj politici, uvjeti sadržani u ovom dokumentu će imati kontrolu. Svaka izmjena uvjeta ovog Ugovora može se izvršiti samo u pisanom obliku.

12.3 Viša sila. Nijedna stranka niti njihova povezana društva neće biti odgovorni za kašnjenje ili neizvršenje bilo koje obveze prema ovom Ugovoru ako kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz bilo kojeg razloga izvan razumne kontrole te stranke, uključujući, ali ne ograničavajući se na Božja djela, komunalne usluge ili druge telekomunikacijske propuste , cyber napadi, potresi, oluje ili drugi elementi prirode, pandemije, blokade, embargo, neredi, djela ili naredbe vlade, teroristička djela ili rat.

12.4 Sukladnost s izvozom i sankcijama. U vezi s ovim Ugovorom, poštivat ćete sve primjenjive zakone i propise o uvozu, ponovnom uvozu, sankcijama, borbi protiv bojkota, izvoza i ponovnog izvoza, uključujući sve zakone i propise koji se mogu primijeniti. Radi jasnosti, vi ste jedini odgovorni za usklađenost u vezi s načinom na koji ste odlučili koristiti Usluge. Ne možete koristiti nijednu Uslugu ako ste predmet američkih sankcija ili sankcija u skladu sa američkim zakonom koje su nametnule vlade države u kojoj koristite Uslugu. 

12.5 Nezavisni izvođači; Neisključiva prava. Mi i vi neovisni smo dobavljači i ovaj Ugovor se neće tumačiti kao stvaranje partnerstva, zajedničkog ulaganja, zastupanja ili radnog odnosa. Nijedna stranka, niti bilo koja od njihovih povezanih podružnica, nije agent druge osobe u bilo koju svrhu niti ima ovlaštenje obvezivati ​​drugu. Obje strane zadržavaju pravo (a) da za njih razvijaju ili su razvile proizvode, usluge, koncepte, sustave ili tehnike koji su slični proizvodima, uslugama, konceptima, sustavima ili tehnikama koje je razvila ili promišlja druga stranka ili se njima natječu. i (b) za pomoć trećim programerima ili integratorima sustava koji mogu ponuditi proizvode ili usluge koji se natječu s proizvodima ili uslugama druge strane.

12.6 Ispunjavanje uvjeta. Ako ste maloljetni u vašoj nadležnosti prebivališta, možete koristiti Web mjesto ili Usluge samo uz pristanak ili pod nadzorom roditelja ili zakonskog skrbnika.

OBAVIJEST RODITELJIMA I STARARIMA: Davanjem maloljetniku dopuštenja za pristup web mjestu ili uslugama pristajete na ove Uvjete korištenja u ime svoje maloljetnice. Odgovorni ste za vršenje nadzora nad mrežnim aktivnostima vašeg maloljetnika. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, nemojte dopustiti da maloljetnik koristi Stranicu ili Usluge.

12.7 Jezik. Sve komunikacije i obavijesti dane ili dane sukladno ovom Ugovoru moraju biti na engleskom jeziku. Ako pružimo prijevod verzije ovog sporazuma na engleskom jeziku, verzija sporazuma na engleskom jeziku kontrolirat će postoji li sukob.

12.8 Obavijest.

(a) Vama. U skladu s ovim Ugovorom možemo vam pružiti bilo koju obavijest: (i) objavljivanjem obavijesti na web mjestu; ili (ii) slanje poruke na adresu e-pošte koja je tada povezana s vašim računom. Obavijesti koje dajemo objavljivanjem na web mjestu bit će na snazi ​​nakon objavljivanja, a obavijesti koje dajemo e-poštom bit će na snazi ​​kada pošaljemo e-poštu. Vaša je odgovornost održavati adresu e-pošte aktualnom. Smatrat će se da ste primili bilo koju e-poštu poslanu na adresu e-pošte koja je tada povezana s vašim računom kada pošaljemo e-poštu, bez obzira jeste li je stvarno primili ili ne.

(b) Nama. Da biste nas obavijestili prema ovom Ugovoru, morate nas kontaktirati e-poštom na [e-pošta zaštićena] 

12.9 Nema trećih korisnika. Osim ako je ovdje drukčije određeno, ovaj Ugovor ne stvara nikakva prava trećih strana ni kod jednog pojedinca ili entiteta koji nije stranka ovog Ugovora.

12.10 Nema odricanja. Neuspjeh naše provedbe bilo koje odredbe ovog Ugovora neće predstavljati sadašnje ili buduće odricanje od te odredbe niti će ograničiti naše pravo na provođenje takve odredbe kasnije. Sva naša odricanja moraju biti u pisanom obliku kako bi bila učinkovita.

12.11 Razdvojivost. Ako se za bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevaljanim ili neprovedivim, preostali dijelovi ovog Ugovora ostat će na snazi ​​i na snazi. Svi nevaljani ili neprovedivi dijelovi protumačit će se kao učinak i namjera izvornog dijela. Ako takva konstrukcija nije moguća, nevaljani ili neprovedivi dio bit će odvojen od ovog Sporazuma, ali ostatak Ugovora ostaje na snazi ​​i na snazi.

12.12 Obavijest i postupak za podnošenje zahtjeva za kršenje autorskih prava. Ako ste vlasnik autorskih prava ili agent vlasnika i vjerujete da su povrijeđena vaša autorska prava ili autorska prava osobe u čije ime ste ovlašteni djelovati, pošaljite nam pisanu obavijest na donju adresu sa sljedećim podacima :

 1. elektronički ili fizički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika autorskih prava ili drugog interesa intelektualnog vlasništva;
 2. opis autorskog djela ili drugog intelektualnog vlasništva za koje tvrdite da su kršena;
 3. opis mjesta na kojima se na Uslugama nalazi materijal za koji tvrdite da krši autorska prava;
 4. vaša adresa, telefonski broj i adresa e-pošte;
 5. vašu izjavu da u dobroj vjeri vjerujete da spornu upotrebu nije odobrio vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon;
 6. izjava koju ste dali, pod kaznama krive laži, da su gore navedeni podaci u vašoj obavijesti točni i da ste vlasnik autorskih prava ili intelektualnog vlasništva ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava ili intelektualnog vlasništva.

Možete nas kontaktirati na:

E-mail: [e-pošta zaštićena]

Redak predmeta: Mail s obavijesti o autorskim pravima

Pažnja: Autorska prava ℅

ConsenSys49 Bogart Street Suite 22Brooklyn, NY 11206

13. Definicije.

Politika prihvatljive upotrebe”Označava dolje navedenu politiku, jer je s vremena na vrijeme možemo ažurirati. Pristajete da nećete i nećete dopustiti trećim stranama da koriste Usluge:

 1. kršiti ili poticati kršenje zakonskih prava drugih (na primjer, to može uključivati ​​dopuštanje krajnjim korisnicima da krše ili prisvoje prava intelektualnog vlasništva drugih kršeći Zakon o digitalnim autorskim pravima);
 2. baviti se, promicati ili poticati bilo kakvu nezakonitu ili štetnu aktivnost ili sadržaj koji krši, uvredljiv ili štetan sadržaj;
 3. u bilo koju nezakonitu, invazivnu, povrijeđujuću, klevetničku ili lažnu svrhu (na primjer, to može uključivati ​​krađu identiteta, stvaranje piramidalne sheme ili zrcaljenje web mjesta);
 4. namjerno distribuirati viruse, crve, trojanske konje, oštećene datoteke, podvale ili druge predmete destruktivne ili varljive prirode;
 5. ometati upotrebu Usluga ili opreme koja se koristi za pružanje Usluga od strane kupaca, ovlaštenih prodavača ili drugih ovlaštenih korisnika;
 6. onemogućiti, ometati ili zaobići bilo koji aspekt Usluga (na primjer, bilo koji prag ili ograničenje);
 7. za generiranje, distribuciju, objavljivanje ili omogućavanje neželjenih masovnih e-mail poruka, promocija, oglašavanja ili drugih zahtjeva; ili
 8. za korištenje Usluga ili bilo koje sučelje koje se pruža uz Usluge, za pristup bilo kojem drugom proizvodu ili usluzi na način koji krši uvjete usluge takvog drugog proizvoda ili usluge.

Informacije o računu“Znači podatke o vama koje nam pružate u vezi sa stvaranjem ili administracijom vašeg računa. Na primjer, Podaci o računu uključuju imena, korisnička imena, telefonske brojeve, adrese e-pošte i podatke o naplati povezani s vašim računom.

API“Znači sučelje aplikacijskog programa.

Zahtjev za API”Ima značenje navedeno u odjeljku 5.3.

Primjenjivi prag”Ima značenje navedeno u odjeljku 4.2.

Osnovna naknada”Ima značenje navedeno u odjeljku 4.2.

Sadržaj”Znači softver (uključujući strojne slike), podatke, tekst, audio, video ili slike i svu dokumentaciju koju nudimo za Usluge.

Krajnji korisnik“Znači bilo koju osobu ili entitet koji izravno ili neizravno putem drugog korisnika: (a) pristupa ili koristi Vaš Sadržaj; ili (b) na drugi način pristupa ili koristi Ponude usluga pod vašim računom. 

Naknade”Ima značenje navedeno u odjeljku 4.2.

Gubici“Znači bilo koji zahtjev, štetu, gubitak, obvezu, troškove i troškove (uključujući razumne odvjetničke naknade). ‘

Naše oznake“Znači bilo koji zaštitni znak, zaštitni znak, uslugu ili trgovačka imena, logotipe i druge oznake ConsenSys Software Inc. i njihovih povezanih društava ili davatelja licence koje vam možemo staviti na raspolaganje u vezi s ovim Ugovorom.

Narudžba”Znači narudžba za proizvode ili usluge izvršena putem obrasca za narudžbu izravno s ConsenSysom ili putem dobavljača oblaka, kao što su Amazon Web Services, Microsoft Azure ili Google Cloud.

Prekomjerne naknade”Ima značenje navedeno u odjeljku 4.2.

Politike“Znači ovaj Ugovor, Politiku prihvatljivog korištenja, Politiku privatnosti, bilo koja dodatna pravila ili dodatke koji se primjenjuju na bilo koju Uslugu koja vam se pruža, i bilo koju drugu politiku ili uvjete na koje se poziva ovaj Ugovor ili su ugrađeni u njega, a svaki od njih možemo ažurirati s vremena na vrijeme na vrijeme.

Pravila o privatnosti”Znači pravila o privatnosti koja se nalaze na https://consensys.net/privacy-policy (i bilo kojem nasljedniku ili srodnim lokacijama koje smo odredili), budući da ih s vremena na vrijeme možemo ažurirati.

Servis“Znači svaku od usluga, uključujući Codefi, Infura, MetaMask, Quorum i bilo koje druge značajke, alate, materijale ili usluge koje s vremena na vrijeme nudimo mi, ili naše podružnice, uključujući našu mrežnu infrastrukturu. 

Ponude usluga“Znači Usluge (uključujući povezane API-je), Naš sadržaj, Naše oznake i bilo koji drugi proizvod ili uslugu koje pružamo prema ovom Ugovoru. Ponude usluga ne uključuju sadržaj ili usluge trećih strana.

Prijedlozi”Znači sva predložena poboljšanja Ponuda usluga koje nam pružate.

Termin”Znači pojam ovog Sporazuma opisan u odjeljku 6.1.

Datum raskida”Znači datum stupanja na snagu raskida predviđen u skladu s odjeljkom 6., u obavijesti jedne strane drugoj.

Sadržaj treće strane“Znači Sadržaj koji vam je na raspolaganju bilo koja treća strana na web mjestu ili zajedno s uslugama.

Vaš sadržaj”Znači Sadržaj koji nam vi ili bilo koji krajnji korisnik prebacujemo na obradu, pohranu ili hosting od strane Usluga u vezi s Računom i bilo koje računske rezultate koje vi ili bilo koji krajnji korisnik izvodite iz prethodno navedenog korištenjem Usluga. Vaš sadržaj ne uključuje podatke o računu.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map